Systemy Alarmowe Warszawa

Systemy Alarmowe Warszawa

Alarmy stacjonarne – Projekt – Instalacja – Konfiguracja

Nasza firma zajmuje się profesjonalną instalacją i konfiguracją Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) - czyli systemów alarmowych Posiadamy doświadczenie w instalacji i konfiguracji central alarmowych firmy Satel z serii Integra.

Alarmy stacjonarne – Systemy SSWIN dla budynków, mieszkań i biur

Świadczymy usługi z zakresu instalacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) – czyli w skrócie systemów alarmowych. Zajmujemy się projektowaniem, instalacją, i konfiguracją systemów alarmowych. Specjalizujemy się w centralach alarmowych produkcji polskiej firmy Satel, ale oczywiście nie ograniczamy się tylko do jednago producenta. Nowoczesny system alarmowy składa się z następujących modułów:

  • centrala – główny element systemu, na podstawie określonych w konfiguracji warunków oraz informacji otrzymywanych z czujek podejmuje decyzję o detekcji zagrożenia – naruszeniu bezpieczeństwa chronionego obszaru oraz uruchamia sygnalizację tego zdarzenia
  • manipulator – element programujący pracę centrali, interfejs użytkownika – w najprostszym zastosowaniu służy do uruchomienia bądź wyłączenia czuwania systemu
  • czujki – elementy rejestrujące zmianę monitorowanych warunków środowiskowych i wysyłające informację o zarejestrowanej anomalii do centrali alarmowej
  • sygnalizator – element wykonawczy systemu alarmowego – w najprostszej implementacji sygnalizuje dźwiękiem i światłem zdarzenie zakwalifikowane jako detekcję zagrożenia przez centralę

Czytaj dalej

ELEMENTY AUTOMATYKI DOMOWEJ

Nowoczesne systemy alarmowe umożliwiają niejako „przy okazji” sterowanie różnymi elektrycznymi systemami/urządzeniami domowymi. Łatwo wyobrazić sobie sytuację w której w domu jest ciemny korytarz, a włącznik światła nie jest umieszczony tam gdzie się go spodziewamy. Jeśli w korytarzu zainstalowana została czujka ruchu, to oczywiście wykryje (nawet gdy alarm nie jest uzbrojony) „wtargnięcie” osoby i wyśle informację o tym do centrali. Centrala może zostać zaprogramowana w taki sposób że poprzez jedno ze swoich wyjść, poprzez element wykonawczy, włączy oświetlenie na zaprogramowany czas. Oczywiście scenariusz może być nieco bardziej skomplikowany – możemy wykorzystać wszelkie sygnały które centrala alarmowa otrzymuje z czujek i dowolnie projektować reakcje – przykładowe włączenie oświetlenie korytarza możemy uzależnić od czujnika zmierzchowego i oświetlenie włączać jedynie po zmroku. Pamiętajmy jednak że głównym celem centrali alarmowej nie jest zarządzanie „inteligentnym domem” (do tego służą dedykowane systemy np KNX) – zbyt skomplikowane funkcje mogą pochłonąć dużą ilość zasobów centrali (wejść, wyjść, timerów, itd) i realizacja złożonych funkcji może okazać się nieekonomiczna lub wręcz niemożliwa. Dlatego polecamy użycie zasobów centrali do celów automatyki domowej tylko do prostych funkcji. Najpopularniejsze i najprostsze scenariusze to:

  • sterowanie oświetleniem
  • sterowanie pompą CWU
  • sterowanie roletami
  • sterowanie automtyką bramy

Czytaj dalej

MONITORING IP

Oferujemy usługi montażu i konfiguracji monitoringu terenu i budynków za pomocą kamer IP.

Czytaj dalej

SIECI KOMPUTEROWE

Projektujemy i instalujemy sieci komputerowe dla odbiorców indywidualnych oraz firm.

Czytaj dalej

...


SYSTEMY ALARMOWE WARSZAWA


Odwiedź nasz BLOG